Europos Taryba

Europos Taryba – 1949 metais įkurta politinė tarpvalstybinė organizacija, kurios nuolatinė būstinė yra Prancūzijos Strasbūro mieste. Jos uždavinys – garantuoti demokratiją, žmogaus teises ir teisingumą Europoje. Šiuo metu ji vienija 46 valstybes. Europoje gyvena  apie 800 mln. žmonių. Tai skirtingai kalbantys, savitų kultūrų žmonės. Europos Taryba siekia, kad Europos piliečiai mokėtų kuo daugiau kalbų, pažintų įvairias kultūras, bendrautų tarpusavyje. Šiam tiksliui buvo sukurtas pirmasis Europos kalbų aplankas. Jis greitai tapo populiarus, nes beveik visos Europos Tarybos valstybės parengė Europos kalbų aplankus savo šalims (Žr. ).

Šios priemonės leidžia šalims vienodai suprasti ir palyginti mokinių kalbines kompetencijas, nes remiasi Bendrųjų Europos kalbų metmenų (Žr. ) nustatyta ir apibūdinta šešių kalbos mokėjimo lygių sistema nuo A1 iki C2, kurią supranta ir pripažįsta visos Europos šalys.

 

Europos Taryba siekia sukurti stiprią Europą, besiremiančią tokiomis bendromis vertybėmis kaip tolerancija, pagarba kultūrinei ir lingvistinei įvairovei. Ji skatina vartoti Europos kalbų aplanką, praktišką priemonę, kuri pravarti bet kokio amžiaus žmonėms mokantis daugiau kalbų ir susipažįstant su kitomis kultūromis. Europos kalbų aplankas – tai priemonė aiškiai ir suprantamai parodyti visokių lygių ir visaip įgytus kalbinius gebėjimus, laikantis bendros Europos šešių kalbos mokėjimo lygių sistemos.

 

Europos Tarybos adresas:
Language Policy Division

Directorate General IV
Council of Europe, Strasbourg, France