Naujienos

2009 m. balandžio 28 dieną įvyks pasitarimas "Europos kalbų aplanko" diegimo klausimams aptarti.

Pasitarimo dienotvarkė:

10.00 - Registracija

10.30 – 12.00 Elektroninio Europos kalbų aplanko pristatymas

12.00 – 13.00 Pietų pertrauka

13.00 – 14.30 EKA konsultantų pristatymai, aptarimas

14.30 – 15.00 Kavos pertrauka

15.00 –16.30 EKA konsultantų pristatymai, aptarimas

16.30 –17.00 Tolimesnių darbų numatymas
 

Renginio vieta: Švietimo ir mokslo ministerijos kolegijų salė.