Naudingos nuorodos

Europos Tarybos Kalbų politikos skyrius

IV Generalinis direktoratas – Europos Taryba, Strasbūras, Prancūzija
http://www.coe.int/portfolio
 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
 
Švietimo plėtotės centras
 
Švietimo mainų paramos fondo (www.smpf.lt) administruojama Europass svetainė